Muutostyö

 

Uusi 1.7.2010 voimaan tullut asunto-osakeyhtiölaki edellyttää että osakkaan on ilmoitettava yhtiölle kunnossapitotyöstä, joka saattaa vaikuttaa rakennuksen rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti etukäteen ja siihen on liitettävä asianmukaiset selvitykset.

Muutostyöilmoitus on mahdollista tehdä joko isännöitsijätoimistosta saatavalla lomakkeella tai sähköisesti alla olevalla lomakkeella. On tärkeää huomioida, että muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin siihen on saatu kirjallinen lupa isännöitsijätoimistolta.

Kunnossapito- tai muutostyöstä on ilmoitettava taloyhtiölle aina, kun remontti voi vaikuttaa kiinteistön rakenteisiin, eristeisiin, tai yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla oleviin asioihin. Sen sijaan pienistä pintaremonteista, kuten seinien tapetoinnista tai maalauksesta ei tarvitse ilmoittaa.

Esimerkiksi on ilmoitettava hanan, WC:n tai antennipistorasian vaihtamisesta, lattiaremontista (jos sillä voi olla vaikutusta esim. äänieristykseen kun muovimatto vaihdetaan parkettiin, ja sitä kautta naapurihuoneistoon), ja kylpyhuone- tai keittiöremontista.

Aina on siis ilmoitettava töistä jotka voivat vaikutta rakenteisiin, akustiikkaan, eristeisiin tai rakennuksen perusjärjestelmiin, kuten lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- tai tiedonsiirtojärjestelmiin.

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että huoneiston kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvontakuluista, kuten isännöitsijän tai asiantuntijan veloittama palkkio.

 

ASBESTILAKI 1.1.2016

Taloyhtiöiden kylpyhuoneissa on otettujen näytteiden perusteella todettu olevan asbestia seinä- ja lattialaatoitusten laasteissa. Muovimatoissa ja liimoissa (kh, wc, k, oh) ei asbestia ole toistaiseksi todettu, mutta on todennäköistä, että joissakin yhtiöissä/linjoissa on asbestia sisältävää materiaalia.

1.1.2016 voimaan tulleesta asbestilain muutoksesta (684/2015) johtuen kaikissa jatkossa tehtävissä huoneistoremonteissa on tehtävä asbestikartoitus ennen työn aloittamista. Remonttien yhteydessä tehtävät purkutyöt tulee tehdä ns. pölyttömänä purkutyönä eli asbestipurkutyönä. Uusien määräysten noudattamista valvoo mm. aluehallintovirasto. Noudattamatta jättämisestä seuraavat sanktiot ovat suuremmat kuin työn oikein tekemisen kustannukset.

Asbestipurkutyöstä on toimitettava ennakkoilmoitus vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista työsuojeluviranomaiselle (Länsi-Suomen aluehallintovirasto). Purkutyötä voi tehdä vain purkutyöhön oikeutettu henkilö/yritys. Lakiuudistuksen tarkoituksena on selkeyttää asbestia koskevaa sääntelyä, saattaa sääntely laintasoiseksi ja parantaa asbestityön turvallisuutta.

Kustannukset osakkaan teettämissä korjauksissa tulevat osakkaalle kartoituksen ja purkutyön osalta.

Lisätietoa: Isännöintiliiton asbestiohje

Katso myös:

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko

Hepokullan yleinen korjausohje (pdf)

 

 


Huoneisto

Omistaja

Muutostyö

Liitetiedostojen suurin sallittu koko yhteensä on 16mb


Urakoitsija

Valvoja

Suunnittelija

Urakoitsija

Valvoja

Suunnittelija

Urakoitsija

Valvoja

Suunnittelija

Vesieristyksen tekijä


Huom! Lähetä -painalluksen jälkeen näytölle tulee hakemustunniste. Ota tunniste talteen jatkokäsittelyä varten.